NET-TV-TEL-MOBIL
  • Kvalitní přenos dat a výborná síla signálu, přesně to je naše nabídka

    • vysoká dostupnost signálu
    • široké pokrytí oblasti
    • stabilní a bezpečné připojení

Úvod « zpět

Právní upozornění a podmínky užití webu

Autorská práva

Vlastník a provozovatel internetových stránek "www.nasnetgroup.cz" je společnost Náš-Net Group s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), IČO: 02484641, DIČ: CZ02484641, se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219893. V souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) je Provozovatel jako jediný, pokud k tomu sám neurčí příslušné osoby, oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Práva a povinnosti provozovatele i ostatních uživatelů se pro používání těchto www stránek řídí zde uvedenými pravidly. Tato Pravidla se vztahují na každou osobu, která tyto stránky navštíví (dále jen "Uživatel").

Veškerý obsah této internetové prezentace je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněna každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání, a bez prokazatelného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám. Provozovatel se také distancuje od obsahu stránek cizích webů, propojených pomocí odkazů z jeho prezentace. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, nenese Provozovatel odpovědnost za jejich zabezpečení a ochranu osobních údajů Uživatele.

Soubory cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače / zařízení Uživatele. Tyto informace (soubory) slouží především pro snadnější procházení webu a dále pomáhají ke zkvalitnění jeho obsahu, přístupnosti nabídek nebo bezpečnostních prvků.

Při používání našich stránek jsou Uživateli standardně uložena cookies, která mají jen technickou povahu a slouží k zajištění správné funkčnosti www stránek Provozovatele. Ostatní cookies, pokud jsou na webu užívána (např. pro Statistické nebo Marketingové účely), jsou ukládána pouze dle souhlasu Uživatele.

Provozovatel zároveň prohlašuje, že pomocí cookies nesleduje osobní údaje Uživatele, ani nepoužívá cookies k účelům reklamy, mailových nabídek ani jiných, které si sám Uživatel nevyžádal nebo k nim neudělil souhlas.

Nastavení použití cookies si také může každý Uživatel změnit v nástrojích konfigurace svého internetového prohlížeče. Pokud si Uživatel zablokuje všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek a jejich obsah se nemusí zobrazovat korektně. Provozovatel tedy doporučuje nechat soubory cookies z jeho stránek ukládat, neblokovat je.

Web také může používat službu Google Analytics - tyto cookies jsou využity pouze pro generování anonymních statistik návštěvnosti stránek (neukládají citlivá ani osobní data). Doplňkové marketingové nástroje a analýzy této služby třetí strany, mohou být dále pak využívány jen na základě souhlasu Uživatele. Ten je možný (1) Udělit, (2) Neudělit, (3) Zrušit jeho udělení, (4) Udělit znovu na základě zrušení či expirace souhlasu. Tento odstavec platí ale jen v případě, že je tato služba (GA) aktivní/užívána.

Dále na webu mohou být užívána videa prostřednictvím služby YouTube, která k jejich sledování/přehrávání rovněž ukládá cookies soubory. Ty slouží této službě třetí strany k účelům vyhodnocení sledování videí a doporučovaných kanálů či spotů. Pokud se Uživatel rozhodne video spustit/prohlédnout, jsou tato cookies uložena. Do doby spuštění je uložena pouze cookie sloužící k načtení videa (technická informace). Služba YouTube považuje spuštění/přehrání videa za udělený souhlas Uživatele k ostatním cookies, pro případ nesouhlasu je doporučeno video nespouštět a nebo cookies služby YouTube blokovat v prohlížeči (v takovém případě nemusí videa nebo funkce přehrávání být korektně zobrazeny nebo mohou být zcela nedostupné). Tento odstavec platí ale jen v případě, že je tato služba (YTB) aktivní/užívána.

Webové formuláře - zpracování osobních údajů

V souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přijímá Uživatel odesláním poptávkových a kontaktních formulářů, které na tomto webu vyplnil, způsob zpracování osobních údajů, konkrétně, aby Provozovatel zpracovával, jím ve formuláři poskytnuté, osobní údaje za účelem přímé nabídky poptávaného zboží/služeb nebo autorizované odpovědi na jeho dotaz a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že takovéto poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (o své vlastní vůli). Zpracování těchto OU může mít také charakter běžného plnění smlouvy či oprávněného zájmu a nemusí k tomu být vyžadován zvláštní oddělený souhlas (ten je nutný pouze v případě zájmu o odběr novinek či jiného zpracování OU bez právního/oprávněného titulu). Provozovatel dále prohlašuje, že tyto údaje použije jen pro potřeby a účely, ke kterým se vyplněný formulář váže a k tomu, co si v něm sám Uživatel vyžádal nebo odsouhlasil. Podrobně viz níže Zásady ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů - zásady a podmínky

Všichni pracovníci společnosti Náš-Net Group s.r.o., ať už vedoucí nebo techničtí či administrativní, se zavazují nakládat s osobními údaji dle nařízení EU (EU 2016/679 - GDPR) a dle právních předpisů a ustanovení ČR (zákon č. 110/2019 Sb., č. 480/2004 Sb.), a dále dle dalších platných právních předpisů či nařízení. Společnost také prohlašuje, že osobní údaje už ze své podstaty považuje za důležité a důvěrné informace a dle toho k nim přistupuje a chrání je. Zde uvádíme podrobný popis, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, proč a za jakým účelem: Zásady ochrany osobních údajů.

Podmínky chování Uživatelů

Při používání tohoto webu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto www stránek, nesmí tyto stránky využívat k záškodným akcím nebo se snažit o proniknutí do veřejně nepřístupných míst prezentace. Veškeré užití těchto www stránek musí Uživatel provádět tak, aby nedošlo k protiprávnímu jednání nebo k porušení zákonů České republiky.

Odpovědnost a právní příslušnost

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika, která by mohla vzniknout Uživateli z používáním těchto www stránek. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s využíváním této prezentace, budou projednávány místně příslušným soudem České republiky a v souladu s jejími zákony.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky jsou postaveny s cílem dosáhnout maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčních prvků pro Uživatele, kteří na jeho web přistupují.

Prezentace je vytvořena pomocí HTML, PHP, SQL, JavaScriptu a pomocí kaskádových stylů CSS. Stránky jsou navrženy pro standardní internetové prohlížeče jako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a další, které podporují webové standardy. V nestandardních prohlížečích nemůže Provozovatel zaručit správnost zobrazení a chování celé prezentace.

nahoru    
© 2004-2024 Náš-Net.org » Právní upozornění a podmínky užití « Web created by: Landar.cz