NET-TV-TEL-MOBIL
  • Kvalitní přenos dat a výborná síla signálu, přesně to je naše nabídka

    • vysoká dostupnost signálu
    • široké pokrytí oblasti
    • stabilní a bezpečné připojení

Úvod « zpět

Právní upozornění a podmínky užití webu

Autorská práva

Vlastník a provozovatel internetových stránek "www.nasnetgroup.cz" je společnost Náš-Net Group s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), IČO: 02484641, DIČ: CZ02484641, se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219893. V souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) je Provozovatel jako jediný, pokud k tomu sám neurčí příslušné osoby, oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Práva a povinnosti provozovatele i ostatních uživatelů se pro používání těchto www stránek řídí zde uvedenými pravidly. Tato Pravidla se vztahují na každou osobu, která tyto stránky navštíví (dále jen "Uživatel").

Veškerý obsah této internetové prezentace je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněna každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání, a bez prokazatelného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám. Provozovatel se také distancuje od obsahu stránek cizích webů, propojených pomocí odkazů z jeho prezentace. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, nenese Provozovatel odpovědnost za jejich zabezpečení a ochranu osobních údajů Uživatele.

Soubory cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače Uživatele. Naše webové stránky používají cookies pro snadnější procházení webu a pomáhají nám ke zkvalitnění jeho obsahu a nabídek. Používáním našich stránek Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači / zařízení.

Provozovatel zároveň prohlašuje, že pomocí cookies nesleduje osobní údaje Uživatele, ani nepoužívá cookies k účelům reklamy, mailových nabídek ani jiných, které si sám Uživatel nevyžádal. Tyto cookies mají jen technickou povahu, která slouží ke správné funkčnosti www stránek Provozovatele. Web také používá službu Google Analytics - tyto cookies jsou využity pouze pro generování anonymních statistik návštěvnosti stránek (neukládají citlivá ani osobní data).

Nastavení použití cookies si může každý Uživatel změnit v nástrojích konfigurace svého internetového prohlížeče. Pokud si Uživatel zablokuje všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek a jejich obsah se nemusí zobrazovat korektně. Provozovatel tedy doporučuje nechat soubory cookies z jeho stránek ukládat, neblokovat je.

Webové formuláře - zpracování osobních údajů

V souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přijímá Uživatel odesláním poptávkových a kontaktních formulářů, které na tomto webu vyplnil, způsob zpracování osobních údajů, konkrétně, aby Provozovatel zpracovával, jím ve formuláři poskytnuté, osobní údaje za účelem přímé nabídky poptávaného zboží/služeb nebo autorizované odpovědi na jeho dotaz a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že takovéto poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (o své vlastní vůli). Zpracování těchto OU může mít také charakter běžného plnění smlouvy či oprávněného zájmu a nemusí k tomu být vyžadován zvláštní oddělený souhlas (ten je nutný pouze v případě zájmu o odběr novinek či jiného zpracování OU bez právního/oprávněného titulu). Provozovatel dále prohlašuje, že tyto údaje použije jen pro potřeby a účely, ke kterým se vyplněný formulář váže a k tomu, co si v něm sám Uživatel vyžádal nebo odsouhlasil. Podrobně viz níže Zásady ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů - zásady a podmínky

Všichni pracovníci společnosti Náš-Net Group s.r.o., ať už vedoucí nebo techničtí či administrativní, se zavazují nakládat s osobními údaji dle nařízení EU (EU 2016/679 - GDPR) a dle právních předpisů a ustanovení ČR (zákon č. 110/2019 Sb., č. 480/2004 Sb.), a dále dle dalších platných právních předpisů či nařízení. Společnost také prohlašuje, že osobní údaje už ze své podstaty považuje za důležité a důvěrné informace a dle toho k nim přistupuje a chrání je. Zde uvádíme podrobný popis, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, proč a za jakým účelem: Zásady ochrany osobních údajů.

Podmínky chování Uživatelů

Při používání tohoto webu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto www stránek, nesmí tyto stránky využívat k záškodným akcím nebo se snažit o proniknutí do veřejně nepřístupných míst prezentace. Veškeré užití těchto www stránek musí Uživatel provádět tak, aby nedošlo k protiprávnímu jednání nebo k porušení zákonů České republiky.

Odpovědnost a právní příslušnost

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika, která by mohla vzniknout Uživateli z používáním těchto www stránek. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s využíváním této prezentace, budou projednávány místně příslušným soudem České republiky a v souladu s jejími zákony.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky jsou postaveny s cílem dosáhnout maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčních prvků pro Uživatele, kteří na jeho web přistupují.

Prezentace je vytvořena pomocí HTML, PHP, SQL, JavaScriptu a pomocí kaskádových stylů CSS. Stránky jsou navrženy pro standardní internetové prohlížeče jako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a další, které podporují webové standardy. V nestandardních prohlížečích nemůže Provozovatel zaručit správnost zobrazení a chování celé prezentace.

nahoru    
© 2004-2021 Náš-Net.org » Právní upozornění a podmínky užití « Web created by: Landar.cz